X
تبلیغات
دانش مدیریت - شیوه نوشتن پایان نامه

فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری پژوهش:تعاریف ،نظریه ها ومطالبی که راجع به موضوع پژوهش  وجود دارد در ابتدا بیان می شود.

پیشینه پژوهش:  الف- پژوهش های داخل ایران     ب- پژوهش های خارجی

در این بخش پژوهش هایی که با موضوع ما مرتبط باشد آورده می شود در انتخاب پیشینه باید به دو مساله توجه داشت که، پژوهش ها هرچه مرتبط تر وبه روز تر باشد (مثلا یک پژوهش مربوط به سال 1385بر یک پژوهش سال1380ارجحیت دارد.)

نتیجه گیری:مانند کتاب که در پایا ن هر فصل آن یک خلاصه ونتیجه گیری وجود دارد باید در پایان این فصل این عمل انجام شود.

 

فصل سوم روش شناسی پژوهش

مقدمه: در فصل سوم که روش­شناسی پژوهش نام گرفته به توصیف جامعه آماری، نمونه آماری نوع پژوهش متغیرها، ابزارهای جمع­آوری داده­ها، روش اجرا و چگونگی تحلیل داده­های پژوهشی پرداخته شده و برای هر یک توضیحات لازم مرتبط با آن داده شده است.

 

جامعه: جامعه آماري مجموعه‌اي از اعضاء حقيقي يا فرضي است كه نتايج پژوهش به آن تعميم داده مي‌شود، (دلاور، 1377، ص 102).دراین قسمت باید جامعه پژوهش مشخص شود،( مثلامدیران مدارس متوسطه شهر برازجان).

نمونه­گیری و نمونه آماري:چون در اکثر مواقع امكان پژوهش درباره كليه اعضاء جامعه وجود ندارد، بدين منظور به روشهاي مختلف از جامعه نمونه‌گيري مي‌شود.نمونه گیری صحیح ومتناسب با جامعه بسیار مهم است در حدی که می توان اعتبار کل تحقیق را مورد سوال قراردهدبرای این منظور می توان از جدول تعیین حجم نمونه ویا فرمول های مربوط که در کتاب های روش تحقیق وجود دارد استفاده کرد.

نوع پژوهش:در این قسمت نوع پژوهش از جهت تجربی ویا توصیفی بودن ،همبستگی علی –مقایسه ای و...مشخص می شود.

متغییر های پژوهش:انواع متغییر های پژوهش باید تعریف ومشخص شود.در زیر دو متغیر مهم در پژوهش تعریف شده است:

 1- متغير مستقل: “متغير محرك،[1]درون داد[2] است كه بوسيله پژوهشگر اندازه‌گيري، دستكاري يا انتخاب مي‌شود، (دلاور، 1377، ص 41).

2- متغير وابسته: “متغير پاسخ، برون داد[3] يا ملاك[4] است و عبارت از وجهي از رفتار يك ارگانيسم كه تحريك شده است”، (دلاور، 1377، ص 42)

متغیر های دیگر پژوهش مانند متغییر های تعدیل کننده،مزاحم و...رامی توان نام برد.

روش جمع‌آوري داده‌ها: منظور این است که شما داده ها واطلاعات خود را چگونه جمع آوری می کنید در پژوهش های علوم تربیتی وروان شناسی معمولا پرسشنامه کاربرد بیشتری دارد. روش های دیگر جمع آوری داده ها شامل مشاهده ومصاحبه می شود.پایایی وروایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات باید مورد بررسی قرار گیرد.

روش تجزیه و تحليل داده: نمی توان اول داده را جمع آوری کرد آنگاه برای تجزیه وتحلیل آن تصیم گیری کرد اگر نوع پژوهش ومتغییر ها درست مشخص شود کار تجزیه وتحلیل نیز راحت خواهد بود امروزه استفاده از رایانه کار تجزیه وتحلیل را آسان نموده است نرم افزارمناسب ومعروف spss در این زمینه می تواند به شما کمک کند.

فصل چهارم- تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه: در ابتدا یافته­های توصیفی و جداول و نمودارهای مربوط به آن ترسیم می گردد در بخش دوم یافته­های استنباطی با توجه به سؤالات پژوهش آورده شده ، توضیحات لازم در ذیل هر جدول یا نمودار و یا مجموعه­ای از جداول و نمودارها آورده می شود.

الف-آمار توصیفی :

درصد  ،فراوانی ،انخراف معیار و... آمار توصیفی محسوب می شود که به همراه جداول ونمودار های آن در بخش اول این فصل آورده میشود

ب-آزمون فرضیه ها(آمار استنباطی):  سوالات ویا فرضیات پژوهش یکی یکی نوشته شده ومورد آزمون قرار می گیرد .

جداول ونمودار ها بطورجداگانه شماره گذاری می شوند(مثال جدول 1-4 ،نمودار 1-4).

فصل پنجم- بحث ونثیجه گیری

فصل پنجم پژوهش به بحث و نتیجه­گیری اختصاص دارد این فصل سؤالات پژوهش یک به یک عنوان شده و با توجه به یافته­های فصل چهارم و نیز مبانی نظری که در فصل دوم آورده شده و همچنین پژوهش­های مرتبط انجام شده به بحث و بررسی در مورد هر یک از سؤالات پرداخته و یافته­ها بطور مختصر بیان و مورد تفسیر و تبیین قرار گرفته است، در دنباله بطور خلاصه نتیجه کلی پژوهش بیان شده است در قسمت پایانی فصل نیز محدودیت­های پژوهش و پیشنهادات آورده شده است.

1-مقدمه  2-بحث 3-نتیجه گیری  4-پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش  5-پیشنهاد برای پژوهش های بعدی 6-محدویت های پژوهش

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- لاتین

پیوست ها

مواردی از قبیل اجازه نامه ها ،پرسشنامه ها و... در انتها قرار میگیرد.

 

 

 

 

رویه پایان نامه

دانشگاه پیام نور استان بوشهر

مرکز برازجان

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی

 رشته علوم تربیتی (مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)

 

 

عنوان یایان نامه:

 

 

استاد راهنما:

 

پژوهشگر:

 

 

 

سال

فهرست اجمالی پایان نامه

رویه پایان نامه

چکیده

تقدیم

تشکر وقدر دانی

فهرست

فهرست شکل ها ونمودار ها

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهمیت وضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

 سوالات یا فرضیات

تعریف عملیاتی

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری پژوهش(ادبیات تحقیق)

پیشینه پژوهش

خلاصه ونتیجه گیری

 

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

مقدمه

جامعه

نمونه

نوع پژوهش

متغییر های پژوهش

روش جمع‌آوري داده‌ها

روش تجزیه و تحليل داده

فصل چهارم- تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

بخش اول :آمار توصیفی

بخش دوم: آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها)

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

مقدمه

  بحث

  نتیجه گیری

  پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش

  پیشنهاد برای پژوهش های بعدی

  محدویت های پژوهش

فهرست منابع و پیوست ها

شیوه اسناد ونوشتن منابع

 

 به منظوراسناد در داخل متن وارجاع منابع پایان پژوهش از روشهای مختلفی استفاده می شود توصیه می شود از روش انجمن روانشناسان آمریکا APA استفاده شود برای این منظور به کتاب روش تهیه پژوهشنامه دکتر سیف  مراجعه شود.

در زیر برخی موارد پر کاربرد آورده شده است:

الف:در داخل متن

1-(نام مولف،سال انتشار،صفحه)  (سیف،1382،ص41)

نکته:اگر دارای دومولف باشد نام هردو را می نویسیم اما اگر دارای تعداد بیشتری باشد در بار اول تمام اسامی را می نویسم ودر دفعات بعد  عبارت همکاران را بکار می بریم.

2-در آثار ترجمه شده ابتدا نام نویسنده ،سال انتشار به زبان اصلی،مترجم ،سال ترجمه ،صفحه آورده می شود (اسکنر ،1971،سیف،1370،ص53)

3-درمواردی که بطور غیر مستقیم در داخل متن استفاده شده است .(سیف1385،به نقل از وکیلیان،1388،ص،88)

 نکته1: هنگامی که از نقل قول مستقیم استفاده می شود عبارت مورد نظر باید در داخل گیومه(()) قرار گیرد.

نکته 2:در مورد مقاله هاو پایان نامه ها نوشتن صفحه لازم نیست

ب: فهرست پایانی

1-کتاب دارای یک مولف

علی آبادی،خدیجه.(1368). مقدمات تکنولوژی آموزشی.تهران:انتسارات  دانشگاه پیام نور

 

2-کتاب های دارای دو مولف یا بیشتر

احدی،حسن،و بنی جمالی،شکوه السادات(1371).روان شناسی رشد. تهران .بنیاد

3-کتاب هایی که به جای مولف با عنوان سازمان ها یا نهاد ها منتشر شده اند

مرکز اسناد ومدارک علمی،وزارت آموزش وپرورش.(1362).واژه نامه آموزش وپرورش:فارسی –انگلیسی،انگلیسی –فارسی.تهران:مولف

4. فصلی از یک کتاب یا مقاله ای که از  مجموعه مقالات که بوسیله افراد مختلف نوشته شده اما یک یا چند نفر آنهارا گرد آوری کرده یا برآن نظارت داشته اند

آقازاده ،احمد.(1374).بررسی ویژگی های نظام راهنایی ومشاوره تحصیلی وشغلی در ژاپن وانگلستان .در عبداله شفیع آبادی(گردآورنده)،مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی ومشاوره(صص173-97).تهران :انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

5-کتاب های ترجمه شده

هرگنهان،بی.آر،والسون ام.اچ.(1374).مقدمه ای بر نظریه های یادگیری (ترجمه علی اکبر سیف).تهران :دانا(تاریخ انتشار به زبان اصلی1993).

6- رساله ها وپایان نامه ها

گرجی،یوسف.(1373). رابطه بین محبوبیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه ارزشیابی دانشجویان از فعالیت های آموزشی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشدچاپ نشده،دانشگاه علامه طباطبایی

 

7- مقاله

سیف ،علی اکبر.(1369).تعریف وطبقه بندی تفکر. دانشنامه،2،65-50

۸- منابع اینترنتی

در زمانی که از منبع اینترنتی استفاده می کنید آدرس کامل سایت مود نظر راباید بنویسید .

حیدری ، حسن.  بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده  در www. Sciencecenter.com/139.pdf

 توجه :موارد فوق درباره منابع لاتین هم صادق است

فهرست منابع:

دلاور، علي. (1377). روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر ويرايش.

سیف،علی اکبر .(1382).روش تهیه پژوهشنامه.تهران:نشر دوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه ارزیابی  پایان نامه

 

ردیف

 

قابل قبول

متوسط

ضعیف

غیر قابل قبول

1

موضوع پژوهش مفید وبه روز است؟

 

 

 

 

2

مساله پژوهش بخوبی بیان شده است؟

 

 

 

 

3

فرضیات صحیح نوشته شده است؟

 

 

 

 

4

تعریف عملیاتی دقیق ومشخص است؟

 

 

 

 

5

مبانی نظری پژوهش مناسب با موضوع آورده شده است ؟

 

 

 

 

6

پیشینه پژوهش مرتبط وبروز است؟

 

 

 

 

7

نمونه درست انتخاب شده است؟

 

 

 

 

8

نوع پژوهش با موضوع مطابقت دارد؟

 

 

 

 

9

متغیر های پژوهش مشخص است؟

 

 

 

 

10

ابزار های پژوهش مناسب ودقیق است؟

 

 

 

 

11

روش های بکار رفته آماری  صحیح است؟

 

 

 

 

12

 بحث و  نتیجه گیری ها متناسب با فرضیات بیان شده است؟

 

 

 

 

13

پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش است؟

 

 

 

 

14

محدودیت ها درست عنوان شده است؟

 

 

 

 

15

نحوه اسناد در داخل متن رعایت شده است؟

 

 

 

 

16

نحوه صحیح  مرجع نویسی رعایت شده است؟

 

 

 

 

17

اسلوب کلی پایان نامه نویسی صحیح است؟

 

 

 

 

 [1].Stimuls

[2].Input

[3].Out put

[4].Criterion

 

برخی کتب سودمند در زمینه  آمار و روش  تحقیق

1.      روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی         دکتر علی دلاور

2.      روش تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن             دکتر سیف نراقی و نادری

3.      روش تحقیق عملی در علوم انسانی              دکترمیر محمد سید عباس زاده

4.      مبانی نظری وعملی  پژوهش  در علوم انسانی و اجتماعی    دکتر علی دلاور

5.      روش های تحقیق در علوم رفتاری    دکتر سرمد ، بازرگان وحجازی

6.      مبانی پژوهش در علوم رفتاری    کرلینجر

7.      روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی   گال ، بورک و گال

8.      احتمالات و آمار کاربردی در علوم تربیتی و روان شناسی    دکتر علی دلاور

9.       استنباط آماری در روان شناسی                ترجمه نقشبندی ودلاور

10.  استنباط آماری در علوم رفتاری     دکتر هومن

11.  آشنایی با نرم افزار spss        ترجمه اکبر  فتوحی اردکانی

12.  کاربرد spss                        ترجمه  خدیجه علی آبادی

جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود

در هر ستون S نماینده نمونه ی قابل قبول و  N معرف حجم جامعه است

 

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

10

10

100

80

280

162

800

260

2800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3500

246

25

24

130

97

320

175

950

274

4000

351

30

28

140

103

340

181

1000

278

4500

351

35

32

150

108

360

186

1100

285

5000

357

40

36

160

113

380

181

1200

291

6000

361

45

40

180

118

400

196

1300

297

7000

364

50

44

190

123

420

201

1400

302

8000

367

55

48

200

127

440

205

1500

306

9000

368

60

52

210

132

460

210

1600

310

10000

373

65

56

220

136

480

214

1700

313

15000

375

70

59

230

140

500

217

1800

317

20000

377

75

63

240

144

550

225

1900

320

30000

379

80

66

250

148

600

234

2000

322

40000

380

85

70

260

152

650

242

2200

327

50000

381

90

73

270

155

700

248

2400

331

75000

382

95

76

270

159

750

256

2600

335

100000

384

 

نوشته شده توسط احمد کریمی در شنبه هفتم شهریور 1388 ساعت 12:56 | لینک ثابت |